Agenda články - Úvod do agendy články a práce s textem

V této kapitole se již naučíte práci s agendou články, úpravy článků, práci s řádky a odstavci. Také se naučíte publikovat první informace.

This content requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player