Úvod

Panoramatická fotografie - oživlé fotografie

Vážení návštěvníci,

firma W Partner je jednou z  těch, které se snaží držet krok s moderními technologiemi pro internetové prezentace a přinášet na náš trh nejnovější technologie a trendy vznikající v této oblasti. Jednou z novinek v portfoliu našich služeb je tak i panoramatická fotografie. Mnozí z Vás si pod tímto pojmem ihned představí širokoúhlé záběry z fotoaparátu, které opravdu byly a jsou jedním z významů tohoto slova v oboru fotografování. S nástupem internetu však tento pojem dostává nový význam ve smyslu interaktivní fotografie.

S pomocí takových panoramatických snímků  můžete "pozvat" návštěvníky Vašich stránek na virtuální prohlídku jakéhokoli místa, které máte zájem ukázat. V jednodušší formě lze tedy nechat návštěníka, aby se například postavil do středu místnosti nebo otevřeného prostranství a zcela libovolně se rozhlížel kolem sebe, přesně jako by byl na místě přítomen. Náročnější variantou je pak spojit sérii  samostatných  panoramatických snímků pomocí interaktivních prvků a nechat návštěvníka postupně "projít" třeba zoologickou zahradu, město, hotelový komplex nebo libovolné jiné místo s více body zájmu.

Pro koho je tato služba určena a jak pro něj může být přínosná?

Službu nabízíme každému jednotlivci nebo instituci, jenž provozuje internetové stránky. Jako mimořádně přínosnou ji vnímáme hlavně v oborech podnikání, kde si zákazníci nebo návštěvníci vybírají služby na základě vizuálního vjemu. Pozornost by jí tedy měli věnovat například realitní kaceláře, hotely, lázeňské komplexy, pronajímatelé ubytování, provozovatelé letních táborů, golfová hřiště, architekti, malíři pokojů a další. Výhody jsou zřejmé. Zákazník dostává zcela přesné vizuální informace, které v tu chvíli potřebuje k rozhodování a má možnost se s místem seznámit aniž by se na něj musel kdy nejdříve fyzicky dostat.  

Proč panoramatické fotografie a ne video?

Narozdíl od video ukázky je panoramatická fotografie méně datově objemná a dovoluje návštevníkovi libovolně měnit úhel pohledu, zastavit se po libovolně dlouhou dobu na jednom místě, přibližovat a oddalovat obraz, využívat možností interakce (klikání na předem připravené objekty, tzv. hostspoty, které provádí přednastavenou činnost).  Toto video neumí, protože ten kdo rozhoduje o úhlech pohledu je kameraman a ten obvykle vystihne pouze místa, která jeho samotného zaujmou nebo jsou mu doporučena.

Jak to vypadá v praxi?

Abychom zde tuto službu nepředstavovali jen strohým popisem, připravila naše firma několik různých ukázek, které najdete v příslušném menu vlevo.
 Nechybí zde ani prezentace z řad složitějších panorama, se kterou máte možnost absolvovat virtuální prohlídku vybraných zákoutí našeho městečka.

Budete-li mít vážný zájem o zhotovení Vašeho vlastního panorama nebo prohlídky, neváhejte nás kontaktovat!
Těšíme se na spolupráci s Vámi.