Panoramatické foto

Ukázka č. 3 - pohled na Bratislavu z hradu (180 st. x 40 st.)

- celoobrazovkové zobrazení