Komora pověřenců

Potvrzení o členství v Komoře pověřenců

Potvrzení o členství v Komoře pověřenců

Jakým způsobem komora pověřenců, zda vůbec, spolupracuje s dozorovým úřadem?

Dne 17. 5. 2017 se zástupci Výboru Komory zúčastnili schůzky se zástupci dozorového úřadu, aby představili Komoru pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s., jako profesní spolek a seznámili je s jeho posláním a účelem. Ze strany zástupců dozorového orgánu byla přislíbena odborná pomoc při tvorbě „Kodexu pověřence“.

Jako jedno z připomínkových míst spolupracuje Komora s dozorovým úřadem v oblasti legislativních návrhů (např. na stanovení formy a postupů pro akreditaci a pro vydávání osvědčení ze strany akreditovaných subjektů) a případně i v rámci konzultací ke konkrétním návrhům řešení praktických dopadů obecného nařízení pro činnost role Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru Komory