Panoramatické foto

Ukázka č. 6 - celkem povedená kuchyně (180 st. x 180 st.)

- s efektem protislunce

- celoobrazovkové zobrazení