Detail položky


Název
Modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ A SOUBORŮ

Popis

Veškeré změny, které se nad agendami články a soubory odehrají, jsou evidovány v modulu Žurnál článků a souborů.

U článků se jedná o datumy a časy, kdy::

  • POR - Pořízení - redaktor článek poprvé uložil ve WRSu.
  • VYV - Vyvěšení - náštěvník mohl článek poprvé vidět.
  • AKT - Aktualizace -redaktor článek změnil, znovu jej uložil.
  • SEJ - Sejmutí -návštěvník přestal článek vidět.
  • SMA - Smazání -článek byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

U souborů se jedná o datumy a časy, kdy::

  • UPS - Upload, vyvěšení souboru - redaktor soubor poprvé vyvěsil.
  • AKS - Aktualizace -redaktor u souboru změnil popis.
  • SMS - Smazání -soubro byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

Zobrazení změn nad úřední deskou lze návštěvníkovi zobrazit pomocí: WRS - Nástroje - Formuláře - Archiv úřední desky

redakční část nastavení archivutak vidí archiv návštěvník


Ukázky:

Přehled událostí nad články:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

Události vybraného článku:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ


Zaznamenané události nad soubory:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

 


Kategorie
Moduly

Slouží redaktorovi
ano
Slouží návštěvníkovi
ano