Postupy
Tisk článku

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

Veškeré změny, které se nad agendami články a soubory odehrají, jsou evidovány v modulu Žurnál článků a souborů.

U článků se jedná o datumy a časy, kdy::

 • POR - Pořízení - redaktor článek poprvé uložil ve WRSu.
 • VYV - Vyvěšení - náštěvník mohl článek poprvé vidět.
 • AKT - Aktualizace -redaktor článek změnil, znovu jej uložil.
 • SEJ - Sejmutí -návštěvník přestal článek vidět.
 • SMA - Smazání -článek byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

U souborů se jedná o datumy a časy, kdy::

 • UPS - Upload, vyvěšení souboru - redaktor soubor poprvé vyvěsil.
 • AKS - Aktualizace -redaktor u souboru změnil popis.
 • SMS - Smazání -soubro byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

Jak tedy změny zjistíme?

 1. Ve WRS - Nástroje - Žurnál, vyplníme datumy a tím určíme období, které nás zajímá. V našem případě 1. 3. 2013 - 13. 13. 2013.
 2. "Roletkou" také určíme menu, kde je sledovaný článek. Na obrázku na příkladu je vybráno "Úřad - Úřední deska".
 3. Také můžeme "zaškrtnout" události, které nás zajímají. Vybral jsem všechny.
 4. Klikneme na tlačítko "Filtrovat" a zobrazí se nám veškeré události v menu "Úřad - Úřední deska" za období 1. 3. 2013 - 13. 13. 2013.

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

5. V seznamu najdeme článek, který nás zajímá a ve sloupci "Akce" klikneme na ikonu "Oka". Tím se nám zobrazí detail se všemi událostmi daného článku.

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

Kliknutím na ikonu "Tisk" se k tisku připraví přehledný protokol v PDF formátu.

Tisk článku