Katalog nejpoužívanějších modulů

Název Popis Kategorie

Modul umožňuje vyměnit libovolné obrázky na stránce. Ty nemusí být jen součástí článků, ale jen grafiky. Pokud je obrázků více, jsou přes sebe promítány dle parametrů, které nastaví redaktor. Vhodný pro reklamní banery, které se automaticky vyměňují.

Nad obrázky lze provádět několik efektů, bez použití externího grafického editoru:

 • ořez obrázku
 • překryvné efekty v podobě obrázků, "mlhy", zaoblení
 • návštěvník může být kliknutím na obrázek přesměrován do určité sekce webu
 • vkládat texty do obrázku bez použ, odkaz a vložení textu do obrázku.

To vše snadno a pomocí myši.

V postupech visí návod, jak obrázky vyměňovat.


Ukázka redakční části:

Měničů může být na stránce více a každé lze nastavovat s jinými parametry - ovládat zvlášť.

V každém měniči může být více obrázků, které se "sami" vyměňují:

Detail nastavení měniče:

Detail nastavení obrázku:

Měničů může být více a navzájem se mohou překrývat. Zde jsou použity http://www.zahradnictvibechyne.cz4.

 

Živé ukázky použití:

 

 

 

Moduly
Modul SMS

Občané se sami zaregistrují do Vašich stránek nebo jejich kontaktní informace může vkládat a upravovat obsluha webu. Vznikne adresář příjemců, a ti jsou zařazeni do skupin. Např. zastupitelé, důchodci, obyvatelé jednotlivých ?satelitů?, hasiči, včelaři, atd...

Redaktorem vybraní příjemci nebo skupina příjemců pak obdrží SMS.

Moduly

Specializovaný modul, který umožní redaktorovi sestavit vlastní katalog produktů z naprosto volitelných údajů.
Vlastnosti:

 • Nezáleží na počtu údajů.
 • Jsou povoleny typy (text, dlouhý text, html text, celé číslo, reálné číslo, obrázek, obrázek s náhledem, odkaz).
 • Můžete si založit i vlastní číselníky, které umožní rychlejší vkládání opakujících se hodnot.

Redaktor nadefinuje údaje, které se zobrazí v katalogu a pak do nich vloží hodnoty. Návštěvník si je pak může pouze zobrazit, aniž by je mohl měnit.

Návod, jak si vlastní katalog vytvořit je k dispozici v sekci postupy.


Stránky, které univerzální katalog používají: www.kubamoto.cz

Moduly

Veškeré změny, které se nad agendami články a soubory odehrají, jsou evidovány v modulu Žurnál článků a souborů.

U článků se jedná o datumy a časy, kdy::

 • POR - Pořízení - redaktor článek poprvé uložil ve WRSu.
 • VYV - Vyvěšení - náštěvník mohl článek poprvé vidět.
 • AKT - Aktualizace -redaktor článek změnil, znovu jej uložil.
 • SEJ - Sejmutí -návštěvník přestal článek vidět.
 • SMA - Smazání -článek byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

U souborů se jedná o datumy a časy, kdy::

 • UPS - Upload, vyvěšení souboru - redaktor soubor poprvé vyvěsil.
 • AKS - Aktualizace -redaktor u souboru změnil popis.
 • SMS - Smazání -soubro byl smazán a stal se nedostupným pro návštěvníka i redaktora.

Zobrazení změn nad úřední deskou lze návštěvníkovi zobrazit pomocí: WRS - Nástroje - Formuláře - Archiv úřední desky

redakční část nastavení archivutak vidí archiv návštěvník


Ukázky:

Přehled událostí nad články:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

Události vybraného článku:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ


Zaznamenané události nad soubory:

Jak zjistím co se v článcích dělo? Návod na modul ŽURNÁL ČLÁNKŮ a SOUBORŮ

 

Moduly