Cizojazyčná rozhraní

Uživatelské rozhraní v angličtině a němčině

Společnosti se zahraniční majetkovou účasti a s mezinárodním pracovním kolektivem stálých zaměstnanců nebo stážistů mohou využít rozšíření POHODA English UI a POHODA German UI. Jedná se licence obsahující uživatelské rozhraní v angličtině a němčině. Díky těmto rozšířením tak nejsou uživatelé, kteří nehovoří českým jazykem, závislí na tiskových sestavách v cizím jazyce, které by jim někdo z dalších kolegů musel připravit a poskytnout. Mohou si je vytvořit sami, stejně jako pořizovat záznamy.
Samozřejmě, že uživatelské rozhraní v cizím jazyce mohou používat také uživatelé, kteří sice česky hovoří, ale například kvůli komunikaci na pracovišti v angličtině nebo němčině nebo kvůli reportingu je pro ně vhodnější pracovat s některou z odpovídajících jazykových verzí.
Licence POHODA English UI a POHODA German UI rozšířují základní licenci a instalují se na stejný server. Různé jazykové verze uživatelského rozhraní tak mohou mít k dispozici všichni uživatelé přistupující ke společné serverové instalaci systému POHODA SQL nebo POHODA E1, bez nutnosti individuálních instalací na klientské počítače.

Uživatelské rozhraní v cizím jazyce je možné zakoupit zároveň s pořízením ekonomického systému POHODA SQL nebo informačního systému POHODA E1, ale i dodatečně.

Agendy a funkce v cizím jazyce

V angličtině a němčině můžete pracovat ve všech agendách a se všemi funkcemi.

 Uživatelské rozhraní v angličtině a němčině

Tak jako v češtině i v anglické a německé verzi nabídka Záznam v hlavním menu respektuje aktuálně vybranou agendu a nabízí podle toho uzpůsobenou nabídku povelů.

 Uživatelské rozhraní v angličtině a němčině

Cizojazyčné verze také mají odpovídající místní nabídku přístupnou přes pravé tlačítko myši.

 Uživatelské rozhraní v angličtině a němčině

Nabídka tiskových sestav v cizím jazyce

Nabídka tiskových sestav je také dostupná v anglické a německé verzi.

 Uživatelské rozhraní v angličtině a němčině

Na stránce softwarové doplňky se dozvíte, k jakým variantám ekonomicko-informačního systému POHODA lze tyto doplňky dokoupit.