POHODA PZD

POHODA PZD - pobočkové zpracování dat

Produkt POHODA PZD umožňuje sehrávání dat z účetnictví firemních poboček nebo klientů účetních firem. Doklady jedné účetní jednotky lze pořizovat na několika vzájemně nepropojených místech (pobočkách). Data účetní jednotky z jednotlivých poboček se shromažďují do centrální databáze (centrály). Mezi centrálou a pobočkami dochází k výměně dat oběma směry, a to pomocí datových souborů – tzv. balíčků dat. Přenos balíčků probíhá offline, obvykle emailem.

 Pro zprovoznění pobočkového zpracování dat je třeba mít pro každou budoucí pobočku zakoupenou samostatnou plnou licenci ekonomického systému POHODA (s výjimkou varianty MINI). Nejčastěji používanou variantou na pobočkách je varianta POHODA Jazz.

Pobočkové zpracování dat v režimu účetní/klient

Tato varianta PZD je určena pro podporu spolupráce účetní jednotky (klienta) s externím účetním. Klient může zpracovávat pouze základní prvotní doklady, jako jsou faktury či prodejky, nebo může program využívat komplexněji včetně banky, příkazů k úhradě, objednávek, skladové evidence a mezd. Vytvořené doklady jsou přenášeny formou balíčků účetnímu a ten provádí jejich kontrolu, opravu a zaúčtování. Účetní zpracovává agendy, které nechce nebo neumí zpracovat klient, a takto upravená a doplněná data putují zpět ke klientovi. Účetní i klient mají vždy k dispozici kompletní účetní databázi, klient tedy má plný přehled o hospodaření firmy.