Mzdy

Mzdy a personalistika

Mzdová evidence programu POHODA umožňuje zpracování mezd pro 25 zaměstnanců, volitelně i pro organizace s počtem zaměstnanců nad 25. Program podporuje penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění placené zaměstnavatelem. Mzdy jsou automaticky zaúčtovány do deníku a uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. Program na přání vytvoří hotovostní doklady a příkaz k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění.

Personalistika

Personalistika eviduje údaje o zaměstnancích podniku. Kromě všeobecných údajů pro účely evidence obsahuje složku mzdových údajů, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného, pravidelné srážky a nepřítomnost v zaměstnání. K dispozici je celá řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Jedná se například o Zápočtový list, Přihlášku zaměstnance k pojištění, Přehled o vyměřovacích základech a pojistném, Přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele a další.

Organizace, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů, mohou přejít na nový produkt Personalistika a mzdy PAMICA 2010. Tento program podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance a daň z příjmů v takovém případě počítá souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Z hlediska rozvrhu pracovní doby program PAMICA podporuje týdenní rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby. 
 Mzdy a personalistika

Mzdy

Mzdová agenda je umožňuje zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Výpočty mezd jsou prováděny měsíčně. Výpočet vychází ze mzdových údajů uvedených v personalistice, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. Jednotlivé měsíční výpočty se archivují a je možné je opravovat do té doby, dokud nebyly zaúčtovány do účetnictví.

 Mzdy a personalistika

Pojišťovny

Agendy slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady zdravotního a životního pojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat pojišťovny zaměstnanců v agendě Personalistika.

Penzijní fondy

Agenda slouží k zápisu bankovních účtů pro úhrady příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců. Z tohoto seznamu budete moci vybírat penzijní fondy v agendě Personalistika.