POHODA Kasa Online

POHODA Kasa Online

Nadstavba POHODA Kasa Online slouží pro rychlý přímý prodej skladových zásob v maloobchodní prodejně. Jedná se o nadstavbu pro varianty Standard, Premium, Komplet a Jazz, která rozšiřuje jejich funkčnost o přímý online maloobchodní prodej.

Nadstavba Kasa Online pracuje přímo s daty programu POHODA a všechny operace se online projeví do systému POHODA bez potřeby sehrávání dat.

Kasa online je nadstavba programu POHODA a nelze ji tedy využít jako samostatný produkt. Pro spuštění více agend Kasa Online je nutné mít zakoupenou síťovou verzi programu POHODA pro tolik počítačů, na kolika budete chtít agendu Kasa Online používat.

Nadstavbu Kasa Online lze použít i na pobočkách pobočkového zpracování dat, samostatných prodejnách. 
 POHODA Kasa Online

Vyzkoušejte Kasa Online Mini zdarma

Uživatelé variant programu POHODA, které obsahují sklady, mají k dispozici zdarma variantu Kasa Online Mini. Tato varianta odpovídá svými funkcemi plné verzi produktu Kasa Online s určitými omezeními:

 • práce pouze s prvním skladem v seznamu,
 • skladové zásoby lze prodávat pouze v základní prodejní ceně,
 • do prodejky není možné přidat procentuální slevu k celému dokladu,
 • forma úhrady je vždy hotově,
 • práce pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami v seznamu,
 • nepodporuje evidenční čísla.
 • Plná licence Kasa Online

  Pro plné využití všech funkcí agendy Kasa online je nutné zakoupit licenci Kasa online. Tím si zajistíte neomezený přístup ke všem údajům a funkcím pro Kasu Online.

  Licenci Kasa online je nutné zakoupit pro každý počítač, na kterém chcete tuto agendu používat. 

  Plná licence Kasa Online umožňuje oproti verzi Mini:

 • výběr skladu, ze kterého bude uskutečňován prodej,
 • změnu ceny u vybrané zásoby,
 • prodej zásob s evidenčními čísly (bude v některé z následujících aktualizací),
 • ostatní funkce, které využíváte i v ostatních agendách programu POHODA.
 • Jak zprovoznit nadstavbu Kasa Online

  Základní nastavení se provádí v agendě Nastavení/Kasy. Po aktualizaci programu POHODA bude nutné vyplnit název počítače, na kterém budete chtít Kasu Online, resp. Kasu Online Mini spouštět. Po zakoupení každé další licence Kasa Online vyplníte v této agendě požadované údaje i s názvem počítače.

   POHODA Kasa Online

  Kasu Online otevřete prostřednictvím povelu Sklady/Kasa Online. Při otevření agendy se automaticky zobrazí agenda, která obsahuje tři sekce – Nová položka dokladu, která slouží pro ruční vyhledávání zásoby a úpravu množství; Prodejka, zobrazující rozpracovanou prodejku; a Skladové zásoby se seznamem prodávaného sortimentu.

  K dispozici máte vždy aktuální informace o položkách skladových zásob, ale i o právě prováděném prodeji. Aktuální informace o zásobě vložené do dokladu se zobrazí na displeji v horní části agendy. Standardně se na něm zobrazuje text pro pokladní displej nastavený v agendě Hardware. Vytvořené prodejní doklady se zapíší do agendy Prodejky.

   POHODA Kasa Online

  Co připravujeme do nadstavby Kasa Online

  Do dalších verzí programu POHODA připravujeme:

 • podporu evidenčních čísel,
 • možnost vkladů a výběrů hotovosti do provozních pokladen agendy Kasa,
 • možnost zvolit více forem plateb,
 • možnost provedení uzávěrky, tisku výkazu denních tržeb.
 • Na stránce softwarové doplňky se dozvíte, k jakým variantám ekonomicko-informačního systému POHODA lze tento doplněk dokoupit.