Elektronická fakturace

Elektronická fakturace

Ekonomicko-informační systém POHODA podporuje formát ISDOC, tedy formát elektronické fakturace, který sjednocuje dosud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu je možné posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy včetně systémů používaných státem. Doklad ve formátu ISDOC je možné doplnit o elektronický podpis, kterým lze rychle ověřit platnost a původ dokladu. Tuto elektronickou fakturu můžete snadno poslat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek, a tak snížíte náklady na tisk, expedici i archivaci a zároveň ušetříte čas. 

STORMWARE ISDOC Reader

Program STORMWARE ISDOC Reader je součástí instalace systému POHODA, ale je možné i jeho samostatné stažení z těchto internetových stránek. Díky tomu si mohou zaslané soubory prohlédnout i vaši obchodní partneři a zákazníci, pokud jejich systém tento formát ještě nepodporuje.

STORMWARE ISDOC Reader slouží k zobrazení a kontrole elektronických dokladů ve formátu ISDOC. Prostřednictvím prohlížeče je možné jakýkoliv dokument ve formátu ISDOC otevřít, vytisknout či naimportovat do ekonomického a informačního systému POHODA. Tento program podporuje zobrazení, otevření a uložení příloh, které jsou součástí ISDOC dokladu. 

 Elektronická fakturace

STORMWARE ISDOC Reader před samotným zobrazením elektronického dokumentu nejprve zjišťuje, zda se jedná o podporovaný dokument a zkontroluje správnost jeho struktury. Dále zkontroluje formát dokumentu, jeho platnost a ověří elektronický podpis. Poté je možné zobrazený doklad naimportovat nebo vytisknout. Program však neumožňuje další úpravu naimportovaných dokumentů.

Přijaté doklady lze otevřít v programu STORMWARE ISDOC Reader pouhým poklepáním na soubor ISDOC a prostřednictvím povelu Soubor/Importovat do ES POHODA je naimportovat do programu POHODA. Druhou možností importu je načtení přímo z programu POHODA, a to prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import z ISDOC.

Při importu dokladu se ověřuje IČ příjemce dokladu, IČ účetní jednotky, existence importovaného dokladu v účetnictví, kvalifikovaný certifikát a elektronický podpis dokumentu. Pokud je doklad importován v cizí měně, ověřuje se použití a nastavení cizích měn v otevřené účetní jednotce, resp. cílové agendě. Importované zásoby je možné provázat s agendou Sklady/Zásoby. V tomto případě program ověřuje shodu mezi importovanou položkou a položkou zásob, a to prostřednictvím kódu a čárového kódu. V případě duplicity není položka identifikována jako jedinečná a k naskladnění nedojde. 

Export dokladů

Export dokladů do formátu ISDOC je stejně snadný jako jejich import do programu POHODA. V agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Interní doklady se po zvolení povelu Záznam/Export do ISDOC zobrazí průvodce, ve kterém lze vybrat certifikát pro podpis dokladu. Pak stačí vybrat cestu ke složce, do které bude doklad uložen. V průvodci je možné připojit i další přílohy a tím vytvořit jeden komprimovaný ZIP soubor. 

 Elektronická fakturace