Intrastat

Výkazy pro Intrastat

Skladové hospodářství ve variantách Standard, Premium, Komplet a Jazz podporuje kromě jiného také výkazy pro Intrastat. INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které překročí osvobozující hodnotový práh při přijetí (2 mil. Kč) nebo odeslání zboží (4 mil. Kč).

Jak vykazování pro Intrastat v POHODĚ funguje?

V sekci Intrastat v Globálním nastavení lze zvolit rozsah výkazu. Další údaje o přijetí a odeslání zboží lze předvyplnit v sekci Intrastat agendy Uživatelské nastavení. Dále tento modul rozšíří agendu Kursový lístek o možnost zadání celního kursu, který slouží k přepočtu částky v cizí měně na fakturovanou hodnotu v Kč. V agendě Zásoby zpřístupní nová pole na záložce Doplňkové údaje, kde se uvádí nomenklatura Celního sazebníku, doplňková měrná jednotka, koeficient pro přepočet měrné jednotky a stát původu zboží. V agendách Vydané a Přijaté faktury přibyl do nabídky Záznam povel Intrastat, který vyvolá dialogové okno Výkaz pro INTRASTAT. V něm mohou být jednotlivá pole převyplněna dle Uživatelského nastavení, anebo je lze vyplnit přímo v tomto okně. Po jeho potvrzení se v položkách faktury zpřístupní řádky pro zadání údajů pro Intrastat.

Samotné výkazy pro INTRASTAT je možné vytisknout z agendy Vydané faktury (Odeslání) a z agendy Přijaté faktury (Přijetí). Výkazy je možné také odeslat elektronicky prostřednictvím programu IDES, aplikace InstatOnline či na Portál veřejné správy. 

 Výkazy pro Intrastat