Daňová evidence

Daňová evidence

POHODA umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Program je určen pro plátce i neplátce DPH.

Peněžní deník

Peněžní deník vytváří POHODA automaticky při zápisu a opravách dokladů v agendách Banka a Pokladna. Stačí zvolit vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento nanejvýše praktický koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů při zachování možnosti práce (výběr, třídění, tisk) s celým deníkem najednou. Dovoluje také rozúčtování příjmů a výdajů nezávisle na vstupních dokladech. Deník tak slouží především k vyhodnocení firmy pomocí řady připravených tiskových sestav a grafů.

 Daňová evidence

Banka

Zápis výpisů z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků, se provádí v agendě banka. Zaúčtovat denně desítky až stovky položek bankovních výpisů zabere v obyčejném programu spoustu času. Pokud ale výpisy získáte v elektronické formě, POHODA provede tuto úmornou práci za vás během okamžiku pomocí funkcí pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro vaši snadnou kontrolu.

Pokladna

Vystavování a evidenci výdajových a příjmových hotovostních účetních dokladů, nákup a prodej skladových zásob za hotové a zápis hotovostních úhrad pohledávek a závazků se provádí v agendě Pokladna.

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace používáme v programu POHODA pro souhrnnou účetní operaci určenou k zápisu úhrad pohledávek a závazků.
Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti. Program tuto účetní operaci opět maximálně automatizuje. K dispozici je jednak expresní likvidace dle variabilního symbolu platby a komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V prvotním dokladu uživatel rozčlení cenu účetního případu na základ a DPH. Program podporuje členění DPH podle struktury daňového přiznání. Uživatel má možnost vystavit přiznání řádné a dodatečné, které odpovídá úřednímu vzoru, včetně jeho archivace. Rovněž lze vytisknout evidenci záznamů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění. Přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit a podat i v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou. Samotné vystavení přiznání provede průvodce během několika sekund. Pak stačí vytisknout sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty a sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, obsahující soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání. POHODA rovněž umožňuje vystavit Doklady o použití a Opravné doklady, jejichž používání je vymezeno zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 Daňová evidence

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je vystavení podkladů pro daň z příjmů. Výpočet daně lze provést kdykoliv v průběhu účtování, nemá žádný vliv na zaúčtované doklady a lze jej kdykoliv opakovat. Pak stačí vytisknout sestavu Podklady pro daňové přiznání DzP. Práce uživatele je dále usnadněna datovou vazbou na produkt TAX, který umožňuje komfortní zpracování daňových přiznání včetně tisku výstupních tiskopisů.