Adresář

Adresář

Adresář poskytující dokonalý přehled o obchodních kontaktech je základem obchodní praxe. Proto POHODA obsahuje přehledný a propracovaný adresář, umožňující vedení veškerých kontaktů, okamžité vyhledání adres podle libovolných kritérií, třídění, tisk i zapisování nejrůznějších poznámek.

 Adresář

Správa dokumentů

Dopisy, smlouvy, ceníky či jakékoliv další dokumenty vztahující se ke konkrétnímu zákazníkovi nebo obchodnímu partnerovi si můžete umístit přímo do jemu určené složky v adresáři programu POHODA. Kdykoliv vyberete konkrétní subjekt, budete mít po ruce veškeré související dokumenty. 
 Adresář

Vazba na účetnictví

Při každodenní obchodní práci je využijete seznam souvisejících účetních dokladů klienta. Například při telefonickém příjmu objednávek máte okamžitě přehled o výši pohledávek u daného odběratele, při reklamaci chybně vystaveného dokladu můžete přímo z adresáře tento doklad otevřít a podobně.

Komunikační funkce

Založit e-mail prostřednictvím elektronické pošty je v programu POHODA samozřejmostí. Velmi jednoduše rovněž můžete vyhledávat různé údaje o obchodním partnerovi na Internetu. Silným nástrojem jsou funkce pro sestavení slučovacího dokumentu pro hromadnou korespondenci pomocí programu Microsoft Word nebo funkce pro zaslání hromadné zprávy prostřednictvím e-mailu. 
 Adresář

Tiskové sestavy

Adresy z databáze lze jednoduše tisknout na české poštovní poukázky (včetně AV), průvodky, podací archy, obálky, adresní štítky atd.