XML komunikace

XML komunikace s ekonomickým systém POHODA

Program POHODA využívá komunikační rozhraní XML, díky kterému mohou přijímat i odesílat data z a do různých aplikací, včetně internetových obchodů a externích softwarových modulů pro zpracování dat souvisejících s databázemi programu POHODA. V současné době je tato komunikace upřednostňována před importy a exporty tabulek i přímým přístupem do databáze. Důvodem je vyšší bezpečnost operací, neboť při XML komunikaci dochází ke kontrole a validaci dat tak, jako by šlo o operace vykonávané přímo v prostředí programu. Např. při importu dokladů ve formátu XML tak dochází ke kontrole vstupních údajů, dopočítání chybějících informací a v případě chybovosti importovaných dat také k upozornění na nutnost doplnění nebo přepracování XML souboru bez jeho importování. Bezpečnost této formy komunikace je srovnatelná s bezpečností a možnostmi ručního zápisu dat v prostředí programu POHODA.

XML komunikace se na rozdíl od jiných forem importů a exportů dat i nadále vyvíjí a XML možnosti, výkonnost a použitelnost tak neustále stoupá. Výhodou této formy komunikace je také její otevřenost, nezávislost, dostupnost a v případě použití transformačních XSL souborů plná přenositelnost mezi libovolnými systémy. Zpracování XML komunikace lze provádět pomocí dávkového zpracování, které plně automatizuje výměnu informací a umožňuje tak implementovat XML komunikaci s programy společnosti STORMWARE do externích aplikací vyvíjených např. našimi obchodními partnery, případně jinými společnostmi. Je také možné zpracovávat XML komunikaci přímo z prostředí programu s veškerým uživatelským komfortem.

Formáty XSD šablon a funkční příklady XML souborů pro import a export dat z a do zkušebních databází programu POHODA jsou veřejně přístupné.