Majetek

Evidence majetku

Evidence majetku může být tvrdým oříškem nejen pro leckterého živnostníka, ale i pro některé obyčejné účetní programy. Ekonomický systém POHODA řeší všechny známé varianty téměř automaticky. Nevíte, do jaké odpisové skupiny zapisovaný majetek zařadit? Není problém: stačí prohledat právní předpisy, které POHODA zdarma obsahuje. Nevíte, jak správně vypočítat daňově uznatelné náklady a zanést je do účetnictví? Tak tuhle starost si můžete odpustit úplně.

Dlouhodobý majetek

POHODA umožňuje vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně souborů movitých věcí. Automaticky vypočítá a zaúčtuje daňové odpisy. V účetnictví volitelně zpracuje i účetní odpisy dle zvoleného odpisového plánu a doby životnosti majetku. Uživatel může zvolit jejich roční nebo měsíční výpočet. Podporuje samozřejmě i technické zhodnocení v dalších letech či další úpravy, které praxe vyžaduje. 
 Evidence majetku

Leasingový majetek

Se zápisem leasingového majetku vám pomůže průvodce, ve kterém postupně zadáte všechny potřebné údaje. POHODA připraví splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu a postará se o výpočet daňově uznatelných nákladů.

Drobný majetek

Samostatně lze evidovat také drobný majetek.

Tiskové sestavy

Kromě samotných karet majetku lze vytisknout různé přehledy a také například praktické inventární štítky.