REPORT Designer

REPORT Designer

Program REPORT Designer je samostatná aplikace z vývojové dílny společnosti STORMWARE pro komfortní úpravu tiskových sestav těchto programů:

 • ekonomicko-informačního systému POHODA,
 • personálního a mzdového systému PAMICA,
 • daňového software TAX,
 • knihy jízd a cestovních příkazů GLX,
 • domácího účetnictví FILIP.
 • S pomocí editoru sestav je možné každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat dle vlastních požadavků. Takto v případě potřeby ke každé sestavě vytvoříte libovolný počet uživatelských variant s jiným designem, jinými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích.

  Využití

 • chcete mít možnost operativně aktualizovat úřední tiskopisy v případě jejich změny
 • chcete přizpůsobit některé tiskové výstupy vlastním požadavkům
 • potřebujete vytvořit varianty některých sestav v cizím jazyce
 • potřebujete vytvořit pro svoji práci speciální tiskové sestavy
 • Obsahuje

 • textové pole (možnost doplnit vlastní text)
 • databázové pole (možnost vkládat údaje z databáze)
 • vzorce (možnost definovat vlastní vzorce a výpočty)
 • čárový kód (možnost vložit čárový kód odpovídající normě)
 • logo firmy
 • obrázek (možnost vložit do sestavy libovolný rastrový obrázek)
 • graf (možnost vytvářet sestavy se sloupcovými, kruhovými a čárovými grafy)
 • čáry a rámečky
 • štítky (možnost vytvářet sestavy adresních či jiných štítků)
 • uživatelské varianty sestav (možnost každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit)
 • speciální sestavy (možnost vytvářet různé tiskové sestavy, jako jsou například poštovní poukázky, tiskopisy apod.)
 • Jednoduché ovládání

  REPORT Designer má jednoduché ovládání, které vychází z principů Microsoft Office. Pokud používáte tento kancelářský balík, nebude pro vás příliš obtížné začít pracovat s naším editorem tiskových výstupů.

  Grafická úprava sestav

  Snadno můžete tiskové sestavy kompletně přeuspořádat podle svých představ. Samozřejmostí je možnost vložit do sestav nejen logo firmy, ale i libovolný obrázek.

   REPORT Designer

  Jazykové varianty sestav

  POHODA obsahuje některé sestavy v základních světových jazycích. Ostatní jazykové mutace lze pohodlně vytvořit v tomto doplňkovém programu. Úprava všech textů v editoru sestav je záležitostí několika minut.

   REPORT Designer

  Speciální sestavy

  REPORT Designer nabízí i další zajímavé možnosti. Do každé sestavy můžete vložit graf, čárový kód nebo součtové pole či vzorec, který vám umožní vytvářet v sestavě vlastní výpočty. V případě potřeby vytvoříte sestavu štítků či speciální sestavu pro poštovní poukázku. 
   REPORT Designer