Tisk

Možnosti tisku

Profesionálně uspořádané tiskové výstupy jsou vizitkou každé firmy. Ekonomický systém POHODA má rozsáhlé a jinde nevídané možnosti tisku. Obsahuje obrovské množství - asi 500 - hotových tiskových sestav různých typů: doklady, tiskopisy, soupisky, grafy, analytické přehledy a kontrolní sestavy; včetně možnosti tisku na obálky, složenky, archy samolepících štítků a výstupu na pokladní tiskárny. Některé důležité sestavy jsou k dispozici i ve formátu HTML, vhodném pro zasílání objednávek, ceníků a faktur pomocí elektronické pošty.

Úpravy sestav

Navíc lze v případě potřeby ke každé sestavě vytvořit libovolný počet uživatelských variant s jiným designem, jinými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. K tomu slouží samostatný software REPORT Designer.

Zálohování sestav

Důležité sestavy, jako jsou daňová přiznání apod., lze zálohovat a v případě potřeby později znovu zobrazit a vytisknout pomocí zdarma dodávaného programu REPORT Viewer.

Export sestav

Tiskové výstupy lze přímo exportovat do formátu MS Excel pro další zpracování obsažených dat. Exportovat lze i do formátu HTML a PDF.

 Možnosti tisku

Nastavení tisku

Máte-li k dispozici více tiskáren určených pro různé účely a síťovou instalaci systému POHODA, můžete si vhodným nastavením ušetřit spoustu práce. Každé sestavě lze přiřadit vlastní nastavení. Například lze nastavit, aby se faktury tiskly ve dvou kopiích na vysokorychlostní tiskárně, složenky na tiskárně s podavačem naplněným poukázkami a ostatní sestavy na třetí běžné tiskárně. Každý počítač sítě si udržuje vlastní nastavení tisku.

Program umožňuje v každé agendě nastavit výchozí sestavu. Například agenda faktur vydaných obsahuje několik desítek sestav, ze kterých sestavu "Faktura s příkazem k úhradě" používáte nejčastěji. Po jejím označení vyvolají tlačítka Náhled a Vytisknout rovnou tuto sestavu.